Vyžiadajte si
cenovú ponuku


Pre cenovú ponuku zašlite prosím dopyt na mailovú adresu plusserviss@gmail.com

REVÍZIE ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ


Vykonávame predpísané odborné prehliadky a skúšky – revízie zdvíhacích zariadení  v zmysle ustanovenia Zákona NR SR  č. 124/2006 Z. z. § 9 odst. 1, písm. a) a Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. § 9, §13 v rozsahu Bf – zvisle posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m.
Revízna kontrola zdvíhacieho zariadenia spočíva v kontrole zdvíhacieho zariadenia, kontroluje sa funkčnosť, opotrebenie, prípadné poškodenie. V prípade zistenia nedostatkov navrhujeme riešenia na ich odstránenie. Snažíme sa malé nedostatky odstrániť hneď na mieste kontroly, v prípade malých opráv neúčtujeme svojim zákazníkom žiadne dodatočné poplatky.

Vykonávame revízie zdvíhacích zariadení v rámci východného a stredného Slovenska.


REVÍZIE POŽIARNYCH UZÁVEROV A POŽIARNYCH DVERÍ


Vykonávame kontroly, preventívnu údržbu, servis a prehliadky požiarnych uzáverov od výrobcov Hörmann a PYROBATYS SK.
Podľa vyhlášky MPSVR SR č. 478/2008 Z.z. je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť pravidelnú kontrolu požiarneho uzáveru.

ÚDRŽBA požiarneho uzáveru:
Prevádzková údržba spočíva vo vizuálnej kontrole uzáveru určenými osobami. Zabezpečuje fungovanie uzáveru bezporuchovému stavu, čistení a premazaní všetkých pohybujúcich sa častí uzáveru.

OPRAVA požiarneho uzáveru:
prevádzkovateľ nemôže zasahovať do konštrukcie dverí a zárubní, uskutočňovať opravy.

KONTROLA požiarneho uzáveru:
prevádzkovateľ požiarnych uzáverov je povinný zabezpečiť kontrolu požiarnych uzáverov jedenkrát za 12 mesiacov. Kontrolu môžu vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti technika požiarnej ochrany.

Vykonávame kontroly, preventívnu údržbu, servis a prehliadky požiarnych uzáverov v rámci východného a stredného Slovenska.
Certifikáty