Vyžiadajte si
cenovú ponuku


Pre cenovú ponuku zašlite prosím dopyt na mailovú adresu plusserviss@gmail.com

Vchodové oceľové alebo hliníkové dvere


Hliníkové domové dvere


Vaše nové domové dvere majú byť niečím mimoriadnym. Majú sa hodiť ku štýlu Vášho domu, majú byť reprezentatívne a tým prezentovať Váš dobrý vkus. Vaše domové dvere však majú tiež spĺňať vysoké bezpečnostné nároky a vďaka vysokým hodnotám tepelnej izolácie pomáhať šetriť energiu. Vaše hliníkové domové dvere ThermoSafe a ThermoCarbon je možné individuálne vybaviť podľa Vašich želaní.


Všetko hovorí za hliník!
Pretože hliníkové dvere majú v mnohých bodoch prevahu nad plastovými alebo drevenými dverami. Výhody:

Hliníkové dvere vyzerajú aj po rokoch ako nové a okrem toho Vám poskytujú najväčšie možnosti výberu pokiaľ ide o technické vybavenie a dizajn.


Hliníkové domové dvere ThermoSafe
Ak si pre Váš domov želáte vysokú tepelnú izoláciu a vysokú mieru bezpečnosti, potom Vám odporúčame naše vyhotovenie ThermoSafe. S krídlom dverí s hrúbkou 73 mm a sériovým 5-násobným bezpečnostným zámkom ušetríte nielen energiu, ale svoj domov aj chránite pred vlámaním a hlukom.

Hliníkové domové dvere ThermoCarbon
Sú pre vás dôležité vynikajúca tepelná izolácia a najvyššia bezpečnosť? Potom sú naše domové dvere ThermoCarbon s hodnotou UD do 0,47 W/(m²·K) pre Vás tou správnou voľbou. Krídlo dverí je hrubé 100 mm a profil krídla je zosilnený sklenými vláknami s karbónom. Vďaka tomu sa dvere ThermoCarbon najlepšie hodia pre pasívne domy! Aj pokiaľ ide o bezpečnosť, vyhovujú dvere ThermoCarbon so svojim 9-násobným bezpečnostným zámkom najvyšším požiadavkám.

Presne také dvere, ktoré chcete
Získajte presne tie dvere, ktoré sa hodia k Vášmu domovu. Pri takmer všetkých motívoch domových dverí tak máte na výber voliteľné presklenia a farby. Možné sú aj bočné diely a/alebo nadsvetlíky.

S istotou dobre vybavený – automatické zámky pre vyššiu bezpečnosť a komfort
Automatické zámky ktorými môžete Vaše domové dvere pohodlne odblokovať prostredníctvom odtlačku prsta, zadaním kódu alebo rádiovým signálom. Domové dvere môžete samozrejme aj naďalej otvárať pomocou kľúča.
Vybavenie podľa želania zákazníka: už nebudete myslieť na kľúče.

S5 / S7 Scan - otvorenie dverí pomocou Vášho odtlačku prsta
S5 / S7 Code - otvorenie dverí zadaním kódu
S5 / S7 s rádiovým signálom - otvorenie dverí prostredníctvom rádiového signálu BiSecur (Obrázok zobrazuje kombináciu s automatickým zámkom S5 / S7 Code)

„ Dôvody pre hliníkové domové dvere ”


— krídlo dverí bez viditeľného profilu krídla

Vyberaný a ušľachtilý je vstup, ktorý Vám pripravia domové dvere ThermoSafe a ThermoCarbon. Tvarovo pekné, vnútri a vonku celoplošné krídlo dverí s vnútri ležiacim profilom krídla spĺňa najvyššie požiadavky na stvárnenie. Pohľad zvnútra najlepšie harmonizuje s vnútornými dverami obytného priestoru Vášho domu.— najvyššia tepelná izolácia

Domové dvere ThermoSafe a ThermoCarbon sa považujú za novú generáciu vysoko izolujúcich domových dverí. Dvere ThermoSafe spĺňajú so svojimi vynikajúcimi izolačnými hodnotami a s 3-násobným izolačným presklením s tepelnou ochranou všetky požiadavky na nízkoenergetické domy. Domové dvere ThermoCarbon pridávajú ešte niečo navyše: s krídlom dverí v jednej rovine s hrúbkou 100 mm, s termickým oddelením vďaka skleným vláknam s uhlíkom, sériovému trojitému, resp. štvoritému izolačnému preskleniu s tepelnou ochranou a s trojitou úrovňou tesnenia poskytujú maximum tepelnej ochrany pre domy s konštrukciou v pasívnom štandarde.

ThermoSafe - Hodnota UD do 0,8 W/ (m²·K)*
ThermoCarbon - Hodnota UD do 0,47 W/ (m²·K)*
* Veľkosť dverí 1250 × 2200 mm (Hodnota UD je závislá od veľkosti dverí)


— blokovanie brániace vlámaniu

Vo veciach bezpečnosti nastavujú naše domové dvere ThermoSafe a ThermoCarbon nové štandardy. Všetky dvere sú vybavené sériovým viacnásobným blokovaním. Pri tom je aj strana závesov dverí lepšie chránená proti vypáčeniu.

Domové dvere ThermoSafe a ThermoCarbon, bočné diely a nadsvetlíky získate voliteľne s vybavením RC mimoriadne odolným voči vlámaniu – pre vyššiu bezpečnosť pre Vás a Vašu rodinu.


— bezpečné presklenie

Ochrana proti úrazu a ochrana proti vlámaniu postupujú: domové dvere ThermoSafe a ThermoCarbon spĺňajú najvyššie požiadavky na dizajn a bezpečnosť. Vrstvené bezpečnostné sklo (VSG) s hrúbkou 8 mm na vnútornej a vonkajšej strane izolačného presklenia sa stará o maximálnu bezpečnosť. Pri možnom prasknutí sa sklené črepiny spoja a ostanú priľnuté na vnútri ležiacej fólii, vďaka čomu nevzniká nebezpečenstvo poranenia črepinami. Okrem toho poskytuje vrstvené bezpečnostné sklo vyššiu ochranu proti vlámaniu, pretože je sťažené prestrčenie.

Vďaka veľmi dobre zaizolovanému, termicky oddelenému okrajovému spojeniu (teplá hrana) poskytuje presklenie vysokú tepelnú izoláciu pre efektívnu úsporu energie a vysokú protihlukovú ochranu pre pokojné bývanie.Domové a vstupné oceľové dvere ThermoPlus / ThermoPro


Oceľové domové dvere ThermoPro pre domové a vedľajšie vstupy s rozsiahlym výberom motívov. Tieto cenovo výhodné dvere Vám poskytujú so sériovým viacnásobným blokovaním pocit bezpečia, šetria vďaka vynikajúcej tepelnej izolácii energiu a sú peknou vizitkou pre Váš domov.


S istotou dobre vybavený – automatické zámky pre vyššiu bezpečnosť a komfort
Automatické zámky ktorými môžete Vaše domové dvere pohodlne odblokovať prostredníctvom ručného vysielača, rádiovej čítačky odtlačkov prstov alebo transpondéra.
Vybavenie podľa želania zákazníka: už nebudete myslieť na kľúče.


„ Dobré dôvody pre vstupné dvere ThermoPlus / ThermoPro ”


— kvalitné výrobky z Nemecka

Konštrukcia domových dverí sa vyvíja a vyrába v samotnej spoločnosti Hörmann. Naši vysoko kvalifikovaní zamestnanci pri tom intenzívne pracujú na nových výrobkoch, na neustálom ďalšom rozvoji a vylepšovaní detailov. Tak vznikajú patenty a tiež samotná pozícia na trhu. Dlhodobé testy v reálnych podmienkach prispievajú k technicky vyzretým sériovým výrobkom v kvalite Hörmann.

— domové dvere pre generácie

Sme presvedčení o našich výrobkoch a o našej kvalite bez kompromisov. Preto vo firme Hörmann získate záruku 5 rokov* na domové a vstupné dvere ThermoPlus / ThermoPro.


— krídlo dverí bez viditeľného profilu krídla

Vyberané a ušľachtilé je uvítanie, ktoré Vám pripravia dvere ThermoPro a ThermoPlus – a je jedno, či hlavného alebo vedľajšieho vchodu. Tvarovo pekné, vnútri a vonku celoplošné krídlo dverí s vnútri umiestneným profilom krídla spĺňa požiadavky na vysokej úrovni. Pohľad zvnútra ideálne harmonizuje s Vašimi vnútornými dverami obytného priestoru.

— vysoká tepelná izolácia

Vstupné dvere ThermoPro Vám s hodnotami U D do 1,1 W/(m²•K)* poskytujú dobrú tepelnú izoláciu pre Váš domov. Domové dvere ThermoPlus sú s hodnotami U D do 0,87 W/(m²•K)* ďalším plusom v oblasti tepelnej izolácie. Takto dodatočne ušetríte energiu a chránite životné prostredie.
* V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 × 2180 mm


— blokovanie proti vlámaniu

Medzi vlastnými štyrmi stenami sa musíte Vy a Vaša rodina cítiť bezpečne. Preto sú naše dvere ThermoPlus / ThermoPro vybavené sériovým viacnásobným blokovaním. Strana závesov sa zabezpečuje prostredníctvom troch bezpečnostných čapov. Pri dverách ThermoPlus sa strana závesov zabezpečuje prostredníctvom priebežnej bezpečnostnej lišty. Tak je strana závesov lepšie chránená proti možnému vypáčeniu.


Ako plus v oblasti bezpečnosti obdržíte mnohé motívy dverí ThermoPro, ako aj všetky domové dvere ThermoPlus (aj s bočnými dielmi a nadsvetlíkmi) voliteľne s bezpečnostným vybavením RC 2 brániacim vlámaniu.


— bezpečné presklenie

V bode ochrany proti nehodám a vlámaniu spĺňajú domové dvere Hörmann najvyššie požiadavky. Vrstvené bezpečnostné sklo (VSG) s hrúbkou 8 mm na vnútornej strane izolačného presklenia sa stará o maximálnu bezpečnosť. Pri možnom prasknutí sa črepiny skla navzájom viažu a ostanú prichytené na vnútri ležiacej fólii, takže je takmer vylúčené nebezpečenstvo poranenia úlomkami. Okrem toho poskytuje vrstvené bezpečnostné sklo vyššiu ochranu proti vlámaniu, pretože je sťažené prestrčenie.
Vyberáme za Vás
Navzájom do detailu perfektne zladené: motívy domových dverí a garážových sekcionálnych brán s prelisom M a L

Zosúladené prelisy dverí a brány Vášho domu v harmonickom vzhľade v jednej rovine, práve v týchto malých, ale jemných detailoch sa odzrkadľuje krása Vášho domu.