Vyžiadajte si
cenovú ponuku


Pre cenovú ponuku zašlite prosím dopyt na mailovú adresu plusserviss@gmail.com

Vonkajšie automatické žalúzie


Hlavnou výhodou vonkajších hliníkových žalúzií je ich schopnosť zachytiť slnečné lúče, čím nám znížia náklady na klimatizáciu aj vykurovanie interiérov. Naklápaním lamiel môžete plynulo regulovať množstvo svetla v interiéri počas celého dňa.


Exteriérové žalúzie patria medzi obľúbenú alternatívu tienenia z hľadiska pomeru cena a výkon.


Vyrábajú sa z kvalitných materiálov, ktoré zaručia odolnosť tieniaceho zariadenia počas nepriaznivých poveternostných podmienok. Komfort vám zabezpečí jednoduché ovládanie kľukou alebo elektromotorom.


Lamely vonkajších žalúzií sa vyrábajú vo viacerých tvaroch a v rôznych šírkach.


Pri vybavení domu exteriérovou tieniacou technikou ročná úspora predstavuje až 30 % nákladov spojených s klimatizáciou. Okrem toho prináša stiahnutá exteriérová žalúzia aj isté zlepšenie tepelnoizolačných vlastností okna.


V prípade požiadaviek na maximálne zatemnenie je vhodné použiť lamelu typu Z-PROFIL, kde je tento efekt takmer dokonalý.


Z dlhodobého hľadiska je výhodnejšie ovládanie elektropohonom, zaručí nám dlhšiu životnosť a umožní napojenie rôznych druhov ovládacej automatiky (veternej, slnečnej, tepelnej, časovej).