Vyžiadajte si
cenovú ponuku


Pre cenovú ponuku zašlite prosím dopyt na mailovú adresu plusserviss@gmail.com

Sekcionálne garážové brány


Elegantné automatické sekcionálne brány sa otvárajú kolmo nahor. Tak získate viac miesta v garáži a pred garážou - a máte celý prejazd voľný. Sekcionálne brány sú vhodné vždy - bez ohľadu na to, či je otvor Vašej garáže pravouhlý alebo skosený, či má segmentový alebo kruhový oblúk. Preto sa ideálne hodia pre dodatočnú modernizáciu.
„ Dôvody pre garážové sekcionálne brány ”

— značková kvalita z Nemecka

Všetky komponenty brán a pohonov sa vyvíjajú a vyrábajú v samotnej firme Hörmann, tieto sú navzájom stopercentne zosúladené a ich bezpečnosť je preskúšaná a certifikovaná nezávislými a uznávanými inštitútmi. Sú vyrobené v Nemecku v súlade so systémom riadenia kvality podľa normy DIN ISO 9001 a spĺňajú všetky požiadavky Európskej normy 13241-1. Okrem toho naši vysokokvalifikovaní zamestnanci intenzívne pracujú na nových produktoch, na neustálom ďalšom rozvoji a vylepšovaní detailov. Tak vznikajú patenty a tiež samotná pozícia na trhu.

— garážové brány pre generácie

Dlhodobé testy v reálnych podmienkach prispievajú k technicky vyzretým sériovým výrobkom v kvalite Hörmann. Z tohto dôvodu a vďaka vynikajúcim technickým riešeniam, ako aj nekompromisnému zabezpečeniu kvality získate vo firme Hörmann 10-ročnú záruku na všetky sekcionálne brány a 5-ročnú záruku na pohony Hörmann.

— harmonicky celkový dizajn
[1] Rovnomerné odstupy prelisov a neviditeľné lamelové prechody pri bránach s prelisom
Garážové brány Hörmann sa vyznačujú presne rovnomerným rozdelením prelisov[A]. Lamely sú tvarované tak, aby prechody ostali v uzatvorenom stave prakticky neviditeľné. Porovnajte si to! Na požiadanie obdržíte aj praktické vedľajšie dvere so vzhľadovo rovnakým usporiadaním prelisov ako na sekcionálnej garážovej bráne.

[2] Nerovnomerné rozdelenie prelisov [B], [C] kvôli rozdielnym výškam lamiel a viditeľným prechodom lamiel pri konkurenčných bránach. Takto vzniká vzhľad brány, ktorý neruší.

[3] Rovnomerné rozdelenie kaziet
Pre harmonický celkový vzhľad sú pri sekcionálnych bránach Hörmann odstupy medzi jednotlivými kazetami [D] výškovo presne rovnaké. Toho sa dosahuje rovnako vysokými lamelami v rámci celej výšky brány. Aj vodorovné odstupy medzi kazetami v lamele sú jednotné. Z toho vyplýva rovnomerný vzhľad brány.
Na požiadanie sú možné aj vedľajšie dvere s rovnakým rozdelením lamiel, ktoré sú vzhľadovo rovnaké so sekcionálnou garážovou bránou.

[4] Nerovnomerné rozdelenie prelisov [E], [F] kvôli rozdielnym výškam lamiel pri konkurenčných bránach. Tým vzniká vzhľad brány, ktorý neruší.


— rovnaký vzhľad zárubne a krídla brány

Harmonický vzhľad brány vzniká pôsobením mnohých, drobných detailov: prekladová vyrovnávacia clona [1] sa pri bielych bránach a vo všetkých povrchových úpravách dodáva vždy s rovnakým vzhľadom ako lamely brány. Tak sa všetko k sebe hodí. Bočné zárubne [2] obdržíte sériovo s bielou povrchovou úpravou Woodgrain. Pre sekcionálne garážové brány s povrchovými úpravami Sandgrain, Silkgrain alebo Decograin obdržíte voliteľné obloženia zárubne s povrchovou úpravou lamely brány. Pri bránach Micrograin sa obloženie zárubne dodáva s hladkou povrchovou úpravou Silkgrain.
Aj pre farebné sekcionálne brány a pre brány s povrchovými úpravami Decograin voliteľne obdržíte vhodné obloženia brány [2] s povrchovou úpravou a farbou, resp. dekorom lamiel brány. Prekladová vyrovnávacia clona [1] sa pri týchto bránach dodáva vždy s povrchovou úpravou a vo farbe, resp. dekore lamely brány.


— prekladové vyrovnávacie clony v jednej rovine

Pri bránach LPU je prekladová vyrovnávacia clona v jednej rovine najelegantnejším riešením pre neviditeľný prechod z clony na krídlo brány. Pri uzatvorenej bráne sa horný článok brány napája na clonu lícujúco v jednej rovine.


— detailne verné povrchové úpravy Decograin

Povrchová úprava s plastovou fóliou odolnou voči UV žiareniu na vonkajšej strane oceľových lamiel sprostredkuje detailne verný charakter dreva, resp. ušľachtilú, antracitovo sfarbenú metalickú eleganciu. Atraktivita 6 dekorov Decograin ostáva dlho zachovaná vďaka mimoriadnej ochrane povrchu.


— optimálna dlhodobá ochrana

Plastová päta zárubne, vysoká 4 cm a odolná voči krehnutiu, obklopuje zárubňu v oblasti ohrozenej koróziou a dodatočne chráni pred možnou koróziou. Inak, ako u riešení konkurentov, odoláva táto účinná, dlhodobá ochrana aj pri pretrvávajúcom zamokrení. Spolu s podlahovým tesnením brány vytvára päta zárubne aj opticky vydarené zakončenie.


— účinná tepelná izolácia

Vždy vtedy, keď je garáž integrovaná v dome, odporúča sa dobre zaizolovaná garážová brána. Pomocou Hörmann ThermoFrame zlepšíte aj tak dobré izolačné vlastnosti brány LPU. Čierny plastový profil, jednoducho montovaný spolu so zárubňou brány, sa stará o termické oddelenie zárubne a muriva a zlepšuje izoláciu až o 15 %*. Voliteľné pripojenie zárubne ThermoFrame obdržíte pre všetky sekcionálne brány Hörmann.
* Pri dvojstennej sekcionálnej garážovej bráne LPU s rozmermi: 5000 × 2125 mm


— praktické riešenia

Pre jednoduchý prechod osôb do Vašej garáže odporúčame integrované dvere bez vysokého prahu. Takto môžete vybrať z garáže bicykle alebo záhradné náradie bez toho, aby ste otvorili Vašu bránu. Prah z ušľachtilej ocele je v strede vysoký iba 10 mm a na okrajoch 5 mm. To uľahčuje prejazd a znižuje riziko zakopnutia.


— samozrejme viac bezpečnosti

Nepozvaní hostia nemajú pri automatických sekcionálnych bránach Hörmann žiadnu šancu. Ak sa garážová brána zatvorí, poistka proti vypáčeniu zapadne automaticky do dorazu vodiacej koľajnice, ihneď sa pevne zablokuje a brána je tak chránená proti nadvihnutiu. Toto patentované blokovanie brány funguje čisto mechanicky a je preto účinné, v porovnaní s ostatnými konkurenčnými pohonmi, aj bez napájania elektrickým prúdom.


— rádiový systém BiSecur s certifikovanou bezpečnosťou

Obojsmerný a mimoriadne bezpečne zakódovaný rádiový systém BiSecur pre pohony garážových a vjazdových brán sa považuje za techniku orientovanú na budúcnosť na komfortnú a bezpečnú obsluhu garážových brán, vjazdových brán, svetla a pod.
Novovyvinutý, extrémne bezpečný systém kódovania BiSecur so stabilným a bezporuchovým dosahom Vám poskytne istotu, že žiadna cudzia osoba nedokáže skopírovať Váš rádiový signál. Systém bol otestovaný a certifikovaný bezpečnostnými expertmi z Ruhr-Universität Bochum a je rovnako bezpečný ako Online Banking.


— komfortná kontrola pozície brány

Už nikdy viac nemusíte vo vetre a nečase stáť pred dverami, aby ste skontrolovali, či je Vaša brána zatvorená. Po stlačení tlačidla vidíte na farbe LED diódy na ručnom vysielači HS 5 BS, či je Vaša garážová brána zatvorená. Na požiadanie sa brána zatvorí ďalším stlačením tlačidla *. Pohodlnejšie a bezpečnejšie už Vašu bránu ani nemôžete ovládať.
Pomocou našej novej aplikácie ** môžete v spojení s Hörmann BiSecur Gateway ovládať Vaše pohony garážových a vjazdových brán Hörmann, Vaše domové dvere Hörmann ***, ako aj ďalšie zariadenia pohodlne prostredníctvom smartfónu alebo tabletu.
* pri obsluhe bez výhľadu na bránu je potrebná dodatočná svetelná závora
** pre operačný systém iOS a Android
*** so špeciálnym vybavením


— ocenený dizajn

Pri exkluzívnych ručných vysielačoch BiSecur okúzli nielen dizajn v čiernej alebo v bielej farbe, ale aj elegantný tvar, ktorý sa mimoriadne príjemne drží v ruke.
Ručné vysielače Hörmann BiSecur s voliteľným vysoko lesklým povrchom so vzhľadom klavírneho laku boli ocenené renomovanou cenou reddot design award za ich exkluzívny vzhľad.


Výklopné brány Berry - Tu sa snúbi kvalita s pekným vzhľadom


Všetko hovorí pre originál: kvalita a bezpečnosť, vzhľad a komfort a vyzretá technika. V každej bráne Hörmann Berry sa skrývajú skúsenosti a viac ako 50 rokov know-how vo výrobe garážových brán. Vďaka mnohorakosti motívov určite nájdete bránu zodpovedajúcu aj Vašim želaniam.
Vyberte si brány a dvere v pokoji bránu spĺňajúcu Vaše požiadavky: Motív, povrch, farba - máte k dispozícii všetky možnosti.
Či Vaša brána spĺňa aktuálne európske bezpečnostné normy, si môžete preveriť v teste bezpečnosti.„ Dôvody pre výklopné brány Hörmann ”

— dookola chránená vďaka prezieravým detailom

Flexibilné ochranné kryty a lišty

Príkladom vysokého bezpečnostného vybavenia výklopných brán Berry sú flexibilné ochranné kryty nad pákovými ramenami a flexibilné plastové lišty medzi krídlom brány a rámom. Tieto znižujú nebezpečenstvo stlačenia alebo zovretia. Týmto vysokým bezpečnostným štandardom disponujú len výklopné brány Hörmann.


— dlhá životnosť a optimálne zabezpečenie

Viacnásobný pružinový bezpečnostný systém

Ak by niekedy po mnohých rokoch praskla pružina na pákovom ramene, držia bránu ostatné neporušené pružiny. Takto je brána spoľahlivo zaistená proti pádu. Vzdialenosť medzi závitmi pružiny je pritom taká malá, že aj detské prsty sú prakticky chránené pred privretím.


— jednoduché otváranie a zatváranie

Bezpečne otvorená

Po úplnom otvorení sa brána stlmí na doraze a bezpečne zastaví v priehlbine koľajnice.

Komfortne zatvorené

Špeciálne tvarované pákové rameno pritláča bránu pri zatváraní tesne k zárubni a brána sa sama pritiahne. V dôsledku toho nevzniká žiadna medzera medzi bránou a rámom.


— bezpečná vďaka inovatívnemu blokovaniu

Lepšia ochrana proti vlámaniu

Jedinečné blokovanie výklopných brán Hörmann otočnými západkami fixuje rohy krídla brány pevne k rámu a v dôsledku toho je zatvorenie oveľa bezpečnejšie ako pri bežných tyčových uzáveroch. Vypáčenie brány je tak prakticky nemožné. S voliteľnou sadou dovybavenia pre jednoduchú, individuálnu montáž môžete bránu dodatočne zablokovať ešte aj smerom nahor.


Garážová rolovacia brána RollMatic - Kompletný systém vrátane pohonu


Garážová brána RollMatic vytvorí skutočne veľa priestoru pred garážou a vo vnútri garáže. Ak chcete parkovať, môžete vojsť až priamo pred bránu, stropný priestor v garáži zostáva navyše voľný. Profil brány RollMatic je vyrobený z vysoko kvalitného, nehrdzavejúceho hliníka a je sériovo vybavený modernou technikou pohonov Hörmann.
Pohon je umiestnený mimo konzoly a je nenáročný na údržbu. Rozbeh a zastavenie brány RollMatic sú mimoriadne jemné a nehlučné, to šetrí bránu. Vnútorný spínač a osvetlenie garáže sú už integrované v skrini ovládania.


„ Dobré dôvody pre garážovú rolovaciu bránu RollMatic ”

— spoľahlivá a bezpečná: technika ťažných pružín

Technika, ktorá presvedčí

Osvedčená technika ťažných pružín podporuje pohon pri otváraní a zatváraní brány. Tým sa chráni technika pohonu. V prípade núdzového otvorenia je možné bránu ľahko obsluhovať ručne. Na tento účel nie je potrebná ručná kľuka. Dvojité vedenie lana dodatočne zaisťuje bránu proti pádu.

Bezpečné zablokovanie brániace vlámaniu zaručuje špeciálne usporiadanie profilov na navíjacom hriadeli. Vďaka tejto mechanike sa záves prakticky nedá vysunúť.


— jednoduchá údržba a mimoriadne tichý chod

Pohon je umiestnený mimo obloženia navíjacieho hriadeľa pre jednoduchú údržbu. Rozbeh a zastavenie brány RollMatic sú mimoriadne jemné a nehlučné, to šetrí bránu. Vďaka vyrovnaniu pružín a spoľahlivej vypínacej automatike je dodatočné zabezpečenie uzatváracej hrany zbytočné. Vnútorný spínač a osvetlenie garáže sú už integrované v skrini ovládania


Do boku posuvná sekcionálna brána


Do boku posuvná sekcionálna brána ponúka mnoho výhod:

1. Veľa miesta pod stropom garáže
Vďaka bočnému otváraniu brány ostáva strop garáže neobmedzene využiteľný. Takto tam môžete uschovať napr. surf alebo kanoe. Výhodou konštrukcie do boku posuvnej sekcionálnej brány je možnosť použitia aj pri náročných montážnych situáciách, ako napríklad strešné zošikmenia.
2. Rýchly prístup do garáže
Pri novej do boku posuvnej sekcionálnej bráne je sériovo k dispozícii takzvaná funkcia integrovaných dverí. To znamená, že bránu môžete otvoriť iba čiastočne, aby ste sa dostali rýchlejšie do garáže. Je pritom jedno, či je brána vyhotovená ako ručne ovládaná alebo s pohonom. Je to praktické a skracuje sa tým doba čakania, ak chcete z garáže vytiahnuť napr. iba Váš bicykel.


„ Dobré dôvody pre do boku posuvnú sekcionálnu bránu ”

— ľahko, pokojne, presne

Dvojité vodiace kladky

Panely vypenené polyuretánom s hrúbkou 42 mm sú hore bezpečne a presne vedené stabilnými, dvojitými vodiacimi kladkami a dole v zaoblenej podlahovej koľajnici. Vďaka konštrukcii otvorenej na obidvoch koncoch je možné podlahovú koľajnicu jednoducho vyčistiť.


— spoľahlivo

Ochrana proti privretiu prstov z vonkajšej a vnútornej strany

Tvar článkov brány optimálne prispôsobený lamelovým prechodom a tiež závesy zabraňujú neúmyselnému privretiu prstov.

Dvojitá vypínacia automatika

Spoľahlivá vypínacia automatika je účinná nielen pri otváraní, ale aj pri zatváraní brány. Pri neočakávaných prekážkach v oblasti otvárania a na vedení popri stene sa brána okamžite zastaví. Osoby sa tak chránia pred poraneniami, vozidla alebo predmety sa nepoškodia.


— automaticky

Rýchlejšie v garáži

Pre prechod osôb je možné do boku posuvné sekcionálne brány otvárať rýchlo a jednoducho a tiež iba čiastočne. Do Vašej garáže sa takto dostanete rýchlejšie, aby ste si napríklad vytiahli bicykel.

Vyšší komfort s automatickým čiastočným otvorením

Pri bránach s pohonom je možné šírku pre prechod osôb nastaviť individuálne. Obsluha sa realizuje prostredníctvom Vášho ručného vysielača alebo voliteľným madlom brány s rádiovým modulom.


— komfortne

Moderný rádiový systém pre pohony garážových a vjazdových brán

Obojsmerný a mimoriadne bezpečne zakódovaný rádiový systém BiSecur sa považuje za techniku orientovanú na budúcnosť na komfortnú a bezpečnú obsluhu garážových brán, vjazdových brán, svetla a pod.


Exkluzívne ručné vysielače BiSecur

Pri exkluzívnych ručných vysielačoch BiSecur okúzli nielen dizajn v čiernej alebo v bielej farbe, ale aj elegantný tvar, ktorý sa mimoriadne príjemne drží v ruke.
Ručné vysielače Hörmann BiSecur s voliteľným vysoko lesklým povrchom so vzhľadom klavírneho laku boli ocenené renomovanou cenou reddot design award za ich exkluzívny vzhľad.


Ručný vysielač HS 5 BS 4 tlačidlový, plus tlačidlo kontroly

1. čierny alebo biely, vysoko lesklý
2. čierny štruktúrovaný povrch


3. Ručný vysielač HS 4 BS 4-tlačidlový

čierny, vysoko lesklý


4. Ručný vysielač HS 1 BS 1-tlačidlový

čierny, vysoko lesklý


5. Ručný vysielač HSE 1 BS 1-tlačidlový, vrátane očka pre prívesok na kľúče

čierny, vysoko lesklý


6,7. Ručný vysielač HSE 2 BS 2-tlačidlový, vrátane očka pre prívesok na kľúče

vysoko lesklé


Ručný vysielač 2-tlačidlový

8. čierna štruktúra s chrómovanými alebo plastovými ukončeniami

9. dekory v striebornej farbe, karbón, svetlé koreňové drevo, svetlé drevo, tmavé drevo, tmavé koreňové drevo


10. Ručný vysielač HSD 2-A BS - hliníkový vzhľad

2-tlačidlový, možnosť využitia aj ako prívesok na kľúče

11. Ručný vysielač HSD 2-C BS - pochrómované s vysokým leskom

2-tlačidlový, možnosť využitia aj ako prívesok na kľúče


12. Ručný vysielač HSP 4 BS

4-tlačidlový, s blokovaním vysielania, vrátane krúžku na kľúče


13. Ručný vysielač HSZ 1 BS

1-tlačidlový, na zasunutie do zapaľovača cigariet v motorovom vozidle

14. Ručný vysielač HSZ 2 BS

2-tlačidlový, na zasunutie do zapaľovača cigariet v motorovom vozidle